Mirzapur meme

yah bhi thik hain

Written by  on November 22, 2020

[...]

Mujhe kuch kehna hain mirzapur meme

Written by  on November 21, 2020

[...]

Yah Bhi thik hain

Written by  on November 21, 2020

[...]

Bus yahi tak tha jo bhi tha

Written by  on November 20, 2020
Mirzapur 2

[...]

apno gf ko oyo room leka jane ka socha hain?

Written by  on November 19, 2020

[...]

Who you love

Written by  on November 19, 2020

[...]

Supreme court crackers

Written by  on November 15, 2020

[...]